Graduation Show - Hong Kong Vertical Mixers

Graduation Show - Hong Kong Vertical Mixers

Graduation Exhibition, June 2015

This exhibition showed a collection of best student projects including the research and design studio "Hong Kong Vertical Mixers".

Venue: Comix House Base, Wanchai, Hong Kong

Participants: CHUI Kai Hin, SY Lap Shing, TANG Sheirene B., TIN Tsoi Ling Teresa, TSE Yu Hin, LING Wing Hin, LO King Ho, LUNG Sing Leong, TAM Wai Ho, TSANG Sin Mei, TSE Yat Fan, TSUI Ka Ki, CHU Wai Kit

Related:

Hong Kong Vertical Mixers - Open Studio @ HKDI

« Previous Project Next Project »